Zrní design shop
Katalog | Autoři | Zprávy | Kontakt
Pytlík

ZRNI - Dárkový poukaz

Důležité upozornění • Dárkový poukaz lze uplatnit na webových stránkách www.kzvalmez.cz, www.zrni.eu, anebo ve vytištěné podobě na pokladně Turistického Informačního centra, Designového obchůdku Zrní a Kina Valmez. • Zakoupený Dárkový poukaz nelze vrátit ani vyměnit. • Za ztracené Dárkové poukazy není poskytována náhrada. • Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednou a akceptován bude pouze ten, který bude jako první předložen, či uplatněn. Při jakémkoliv dalším předložení Dárkového poukazu nebo jeho kopie nebude na takto předložený Dárkový poukaz nebo jeho kopii nahlíženo jako na platný a na tomto základě nebude akceptován, a to bez ohledu na to, kdo jej předloží. • Tento dokument je plnohodnotným Dárkovým poukazem, proto je nutno jej uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. • Dodatečnými úpravami se Dárkový poukaz stává neplatným. • Prodejce neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním Dárkového poukazu. • Padělání Dárkového poukazu je trestné.

Kontakt


Aktuální výrobky v katalogu

© 2010 Kulturní zařízení Valašského Meziříčí